Bez wizy do Grodna

on the English-language version of the pageна русскоязычную версию страницыauf der deutschsprachigen Version der Seite

Grodno bez wizy

Od 26 października 2016r, zagraniczni turyści mogą odwiedzić bez wizy obwodzie grodzieńskim - czy raczej, turystycznym i park rozrywki "Kanał Augustowski". Odpowiednia norma określona w Dekrecie Prezydenta Białorusi.

Od 2018 r. Zasada ta została przedłużona i ustanowiona w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r.

Lista krajów, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie.

 

Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Grodnie.

 

Od 1 stycznia 2018 r bez wizy na terenie miasta Grodno i regionu Grodno może być do 10 dni, można odwiedzić następujące terytoria bez wizy - patrz mape.

Wyjątkiem jest strefa przygraniczna i pas graniczny, dla których wymagana jest specjalna przepustka, są one oznaczone odpowiednimi znakami:

 

Dla tych, którzy planują pozostać dłużej niż 5 dni - należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji w serwisie migracji.
Są zwolnieni z obowiązku rejestracji na okres do 30 dni - obywatele Estonii i bezpaństwowcy udokumentowani paszportem innym niż estoński, przebywający na terytorium Republiki Estońskiej, obywatele Łotwy i osoby o statusie nieobywatela Republiki Łotewskiej, obywatele Litwy.

 

Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty, uprawniające cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski”. Do wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, obcokrajowcy muszą posiadać:

 • - ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • - dokument, potwierdzający nabycie usług turystycznych od firmy "Ostrov-ok" i uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski"  iść do wypełnienia formularza;
 • - pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (okolo 20€);
 • - polisa ubezpieczeniowa (możesz kupić u nas - zaznacz we wniosku).
 • - eszeli pobyt est dluzszy niz 5 dni - wymagana est rezerwacja i platnosc za zakwaterowanie prszez nasze biuro (z wyjatkiem mieszkancow litewskiej, lotowskiej i estonskiej republik)

Koszt rejestracji dokumentow dla ruchu bezwizowego - 10€  od osoby - dla turystow indywidualnych.


 

Dla grup turystycznyh (od 20 osob) - prosze pisac...

Oferujemy grupom zorganizowanym zwiedzanie Grodno i okolic w trybe bezwizowym od 65 zl od osoby w cene:

 • formalnosci zwazane z wprowadzeniem ruchu do Grodno bez wizy
 • prszewodnik polskojezyczny (piecza wycieczka po miastu 3,5godz)
 • obiad regionalny

Mozliwe do zamowienia: nacowanie w hotelah, hostelah lub agrosiedzibah; wynajem statku dla wycierczki po Kanalu Augustowskiemu, wykupienie biletow do teatru, organizacja konferencji i ins serwisy.


 

Sposoby platnosci:

 • po przybyciu w jednym z naszych biur(adresy i mapy tutaj) - w raze zamowienia tylko samih prszepustek,
 • karta (uzyskasz link po wypenieniu wniosku),
 • przelew bankowy(numer rahunka otrszymasz po wypelnieniu wniosku).

 

 

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację W PRZYPADKU PRZEWOZU:

Pojazdów Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk) Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu
Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć Zwierząt Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych

Możesz zarejestrować się i wypełnić wstępny formularz zgłoszenia celnego pod tym linkiem.

Wstępna deklaracja daje Ci prawo do korzystania z oddzielnego kanału kontroli paszportowej i celnej.

Zasady wypełniania zgłoszenia celnego w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim.


 

Dokumenty dotyczące wjazdu bezwizowego wykonują se przez około 3 godziny po złożeniu wniosku.

Est moszliwosc wykonania prszepustek na Grodno bez wizy "na dzisiaj" - prosze pisac na mail.

Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj


 

 konsultacja i wszystkie pytania w jezyku POLSKIM na temat "Grodno bez wizy"

ostrovoktravel@gmail.com


 

 

 

 

 

Wypełnij wniosek