г. Минск
  • г. Минск, ул Репина, 4
  • г. Гродно, пр-т Космонавтов
  • г. Гродно, ул.Виленская
+375 (17) 373 43 43
+375 (17) 377 43 43
+375 (29) 863 43 43
г. Минск, ул Репина, 4, пом. 467 ostrovoktravel@mail.ru
+375 152 71 34 34
+375 33 902 43 43
+375 29 587 43 43
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 81а (рядом с гипермаркетом КОРОНА) ostrovoktravel@mail.ru
+375 152 44 34 34
+375 33 664 43 43
г. Гродно, ул.Виленская, 1-6 ostrovoktravel@mail.ru

Bez wizy do Brzescia

Главная » Bez wizy do Brzescia

 

on the English-language version of the pageна русскоязычную версию страницыauf der deutschsprachigen Version der Seite

Od 1 stycznia 2018 r. turyści zagraniczni mogą bez wizy zwiedzać Brześć i niektóre tereny regionu brzeskiego, a dokładniej - turystyczno-rekreacyjną strefę "Brześć".
 
Norma ta jest określona w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r.
 
Lista krajów, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie.

Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Brest (Terespol), Domaczewa (Slovatichi) Peschatka (Połowców), uproszczony pieszych punktów kontrolnych Perov (Białowieża). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Brzesciu (punkt "przejazd kolejowy Brześć (Terespol)" odnosi się do punktu kontrolnego na stacji kolejowej Brześć-Wschodniej w centralnej części Brzeskiej).

 Od 1 stycznia 2018 r bez wizy na terenie miasta Brześć i obszary włączone w strefie ruchu bezwizowego „Brześć” pobyt może być do 10 dni, można odwiedzić następujące terytoria bez wizy - patrz mape.

Wyjątkiem jest strefa przygraniczna i pas graniczny, dla których wymagana jest specjalna przepustka, są one oznaczone odpowiednimi znakami:

 

Dla tych, którzy planują pozostać dłużej niż 5 dni - należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji w serwisie migracji.
Są zwolnieni z obowiązku rejestracji na okres do 30 dni - obywatele Estonii i bezpaństwowcy udokumentowani paszportem innym niż estoński, przebywający na terytorium Republiki Estońskiej, obywatele Łotwy i osoby o statusie nieobywatela Republiki Łotewskiej, obywatele Litwy.

 

         

Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty, uprawniające cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej “Brzesc”. Do wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, obcokrajowcy muszą posiadać:

 

Koszt rejestracji dokumentow dla ruchu bezwizowego - 40 zlotyh  od osoby - dla turystow indywidualnych.

Dla grup turystycznyh (od 20 osob) - prosze pisac...

 

Sposoby platnosci:


 

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację W PRZYPADKU PRZEWOZU:

Pojazdów Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk) Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu
Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć Zwierząt Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych

Możesz zarejestrować się i wypełnić wstępny formularz zgłoszenia celnego pod tym linkiem.

Wstępna deklaracja daje Ci prawo do korzystania z oddzielnego kanału kontroli paszportowej i celnej.

Zasady wypełniania zgłoszenia celnego w języku rosyjskimangielskimniemieckim i francuskim.

 


 

Dokumenty dotyczące wjazdu bezwizowego wykonują se przez około 3 godziny po złożeniu wniosku.

Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj


 

 konsultacja i wszystkie pytania w jezyku POLSKIM

ostrovoktravel@gmail.com


 

 

 

 

 

Wypełnij wniosek