Bez wizy do Grodna

on the English-language version of the pageна русскоязычную версию страницыauf der deutschsprachigen Version der Seite

Od 26 października 2016r, zagraniczni turyści mogą odwiedzić bez wizy obwodzie grodzieńskim - czy raczej, turystycznym i park rozrywki "Kanał Augustowski". Odpowiednia norma określona w Dekrecie Prezydenta Białorusi.

Od 2018 r. Zasada ta została przedłużona i ustanowiona w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r.

Lista krajów, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie.

 

Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Grodnie.

 

Od 1 stycznia 2018 r bez wizy na terenie miasta Grodno i regionu Grodno może być do 10 dni, można odwiedzić następujące terytoria bez wizy - patrz mape.

Wyjątkiem jest strefa przygraniczna i pas graniczny, dla których wymagana jest specjalna przepustka, są one oznaczone odpowiednimi znakami:

 

Dla tych, którzy planują pozostać dłużej niż 5 dni - należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji w serwisie migracji.
Są zwolnieni z obowiązku rejestracji na okres do 30 dni - obywatele Estonii i bezpaństwowcy udokumentowani paszportem innym niż estoński, przebywający na terytorium Republiki Estońskiej, obywatele Łotwy i osoby o statusie nieobywatela Republiki Łotewskiej, obywatele Litwy.

 

Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty, uprawniające cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski”. Do wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, obcokrajowcy muszą posiadać:

  • - ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
  • - dokument, potwierdzający nabycie usług turystycznych od firmy "Ostrov-ok" i uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski"  iść do wypełnienia formularza;
  • - pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (okolo 20€);
  • - polisa ubezpieczeniowa (możesz kupić u nas - zaznacz we wniosku).

 

 

Koszt rejestracji dokumentow dla ruchu bezwizowego - 30 zl od osoby - dla turystow indywidualnych.

Dla grup turystycznyh (od 20 osob) - prosze pisac...

Sposoby platnosci:

  • po przybyciu w jednym z naszych biur(adresy i mapy tutaj),
  • karta (uzyskasz link po wypenieniu wniosku),
  • przelew bankowy(numer rahunka otrszymasz po wypelnieniu wniosku).

 

Dokumenty dotyczące wjazdu bezwizowego wykonują se przez około 3 godziny po złożeniu wniosku.

Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj


 

 konsultacja i wszystkie pytania w jezyku POLSKIM

ostrovoktravel@gmail.com


 

 

 

 

 

Wypełnij wniosek