Bez wizy do Brzescia

on the English-language version of the pageна русскоязычную версию страницыauf der deutschsprachigen Version der Seite

Od 1 stycznia 2018 r. turyści zagraniczni mogą bez wizy zwiedzać Brześć i niektóre tereny regionu brzeskiego, a dokładniej - turystyczno-rekreacyjną strefę "Brześć".
 
Norma ta jest określona w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r.
 
Lista krajów, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego znajduje odzwierciedlenie w Dekrecie.

Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Brest (Terespol), Domaczewa (Slovatichi) Peschatka (Połowców), uproszczony pieszych punktów kontrolnych Perov (Białowieża). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Brzesciu (punkt "przejazd kolejowy Brześć (Terespol)" odnosi się do punktu kontrolnego na stacji kolejowej Brześć-Wschodniej w centralnej części Brzeskiej).

 Od 1 stycznia 2018 r bez wizy na terenie miasta Brześć i obszary włączone w strefie ruchu bezwizowego „Brześć” pobyt może być do 10 dni, można odwiedzić następujące terytoria bez wizy - patrz mape.

Wyjątkiem jest strefa przygraniczna i pas graniczny, dla których wymagana jest specjalna przepustka, są one oznaczone odpowiednimi znakami:

 

Dla tych, którzy planują pozostać dłużej niż 5 dni - należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji w serwisie migracji.
Są zwolnieni z obowiązku rejestracji na okres do 30 dni - obywatele Estonii i bezpaństwowcy udokumentowani paszportem innym niż estoński, przebywający na terytorium Republiki Estońskiej, obywatele Łotwy i osoby o statusie nieobywatela Republiki Łotewskiej, obywatele Litwy.

 

         

Podstawą dla bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania są dokumenty, uprawniające cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej “Brzesc”. Do wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, obcokrajowcy muszą posiadać:

  • - ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
  • - dokument, potwierdzający nabycie usług turystycznych od firmy "Ostrov-ok" i uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej “Brzesc”  iść do wypełnienia formularza;
  • - pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (okolo 20€);
  • - polisa ubezpieczeniowa (możesz kupić u nas - zaznacz we wniosku).

 

Koszt rejestracji dokumentow dla ruchu bezwizowego - 40 zlotyh  od osoby - dla turystow indywidualnych.

Dla grup turystycznyh (od 20 osob) - prosze pisac...

 

Sposoby platnosci:

  • karta (uzyskasz link po wypenieniu wniosku),
  • przelew bankowy(numer rahunka otrszymasz po wypelnieniu wniosku).

 

Dokumenty dotyczące wjazdu bezwizowego wykonują se przez około 3 godziny po złożeniu wniosku.

Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj


 

 konsultacja i wszystkie pytania w jezyku POLSKIM

ostrovoktravel@gmail.com


 

 

 

 

 

Wypełnij wniosek